søndag 8. april 2012

MKS24 -kvalitet går aldri av moten


Med urokkelig tro på at kvalitet lønner seg, har MKS24 fra oppstart hatt instillingen:  

-ikke størst men best!

Det har betydd blod svette og tårer, og konkurrenter som tilbyr lignende tjenester til en rimeligere pris. Det ble likevel aldri revurdert å endre konseptet, men instilling til enkelte anbudsrunder der slagordet "billigste anbud vinner uansett" har administrasjonen kjent på kroppen, eller rettere sakt økonomien.

Etter at den ene skandalen har avsløst den andre i bemanningsbransjen har vi det siste året merket en økende tendens til at innkjøpere i større grad  etterspør IK-HMS systemer som ivaretar den enkelte ansatte, pasientsikkerheten og sist men ikke minst håndtering av arbeidstidsbestemmelsene. Vikarer i pendler turnus som ønkser å arbeide komprimert skal få lov til det, men ikke på bekostning av lovverk, og pasientsikkerhet. Det er mennesker som ikke kan ivareta sine egne livsviktige vitale funksjoner som er avhengige av årvåkent og fokusert personell. MKS24 har oversikt og kontroll over IK.HMS inkludert arbeidstid. Dette gir oss nå gradvis større innpass i offentlig sektor, noe som for bare et par år siden ble sett på som nærmest utenkelig.

MKS24 er fremdeles ikke størst, men har klart å leve opp til eget motto når det gjelder kvaliet og sikkerhet. Vår indekningsprosent for akutte vakter var i 2011 over 90%, og antal alvorlige hendelser ligger jevnt på  null mye takket være systematisk arbeid for å fange opp små hendelser og observasjoner før de får utviklet seg til alvorlige ulykker. Prinsippet for sikkerhetsarbeidet er det samme som for offshore sektoren, eller luftfart. Det krever disiplin av alle parter, kontinuerlig oppfølging, men resultatet er en dramatisk nedgang i potensielt farlige hendelser som gir økt pasientsikkerhet. 

Denne positive effekten ønsker vi å dele med stadig flere, og MKS24 gleder seg stort over gradvis større inpass innenfor våre spesial områder:  overvåkingskrevende avdelinger innen anestesi, intensiv og operasjon. 

-administrasjonen

www.mks24.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar